אורי לנדאו

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמו

1992צה"ל יוצא שבת
מגיש