אורי נועם

במאי

2010רות, סוף

תסריטאי

2010רות, סוף

צלם

2010מפתח הכסף