אורי סיידוב

גיל:43  (נולד ב-13/8/1977)

תסריטאי

2006באבאגנוש

שחקן

2019מחילה
2016ישמח חתני
2015המדרשה
פלדמן
2015חשודה
מפקד ימ"מ
2015הגננת
שוטר

בתפקיד עצמו

2006באבאגנוש
דמויות שונות