אורי סממה

מפתחות:
ניסן נתיב

שחקן

+2019כפולה
"אדון עולם"