אורלי ברבי

בתפקיד עצמה

1994שישי חי
מנחה

מדבבת

1997ערוץ הכלבים