אורלי לובין

בתפקיד עצמה

1991זהו זה!
מגישת פינת קולנוע