אורלי סבח

מפיקה

1998פסטיגל 98 - הבחירה של הילדים!
מפיקה בפועל
1996עליסה בארץ הפלאות
מפיקה בפועל
1995פסטיגל 95 - חיות
מפיקה בפועל
1994פסטיגל 94 - טלוויזיה
מפיקת מופע
1993פסטיגל 93 - אב ובתו בפסטיגל
מפיקה בפועל
1992פסטיגל 92 - להיות כוכב
מפיקה בפועל
1990פסטיגל 90 - ריב על הנחיית הפסטיגל
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

1985פסטיגל 85
רכזת הפקה