אורנלה בס

מפתחות:
צרפתית

שחקנית

2016אשת השגריר
מריה
2015חיוך
אווה

קשר משפחתי

כללי

  • עלתה מצרפת בשנת 2013