אור ברק

גיל:20  (נולד ב-19/7/1999)

בתפקיד עצמו

2017המהדורה
מנחה