אושרי קריאף

שחקן

2018שאטו עין כרם
שוטר
2017מכתוב
דוד