אושרי קריאף

שחקן

2020הלילה הזה
2019מאמי
מג'בניק
2019מחילה
2018עיר מקלט
שכן בזירה
2018שאטו עין כרם
שוטר
2017מכתוב
דוד