אחמד עוקלה

בתפקיד עצמו

2014משחקי השף
בנבחרת של מאיר אדוני / מודח 10