איב ענן

בתפקיד עצמו

2015מאסטר שף
עונה 5 / מודח 8