איה לב

גיל:21  (נולדה ב-21/3/2000)

בתפקיד עצמה

2017המהדורה
מנחה