איה עמיקם

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמה

1995לא על הלוף לבדו
מגישה

מדבבת

1997סינדרלה
סינדרלה