איילת גונדר-גושן

תסריטאית

+2019כיפת ברזל
2018מקוללים

יוצרת

+2019כיפת ברזל

קשר משפחתי