איילת ישי

במאית

2012מחכים לגידי

מפיקה

2012מחכים לגידי

תסריטאית

2012מחכים לגידי