איילת לרר

מפיקה

1994בידיים טובות

תפקידים שונים

1997חול
ע. הפקה