איילת קפלן

עורכת

+2020השכונה של הופ!
עורכת תוכן
2017המופע המבולבל של יובל
עורכת תוכן
2017לילה הופ!
עורכת תוכן
2017שירים מבית סבא
עורכת תוכן
2016סוד הגן של תמר

יוצרת

2017המופע המבולבל של יובל

תפקידים שונים

+2020האתגר הגדול
פיתוח / עריכת תוכן
2017המופע המבולבל של יובל
עריכת תסריט