אייל סביון

תפקידים שונים

+2019אנחנו במפה
ע. הפקה
+2019בתולות
ע. הפקה
+2019תאג"ד
ע. הפקה
+2019הפוליאקובים
ע. הפקה
2017חנוך לוין - חיים שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם
ע. הפקה
2017שנות ה-80
ע. הפקה
2016להציל את נטע
ע. הפקה
2016המתמחים
ע. הפקה
2016שוברי גלים
ע. הפקה
2016בני ערובה
ע. צלם
2016פצועים בראש
ע. הפקה
2016כחולים
ע. הפקה
2015סבנה
ע. הפקה
2015איפה אתה חי?
ע. הפקה
2014להיות איתה
ע. הפקה
2013אמבוש
ע. הפקה
2013חסמב"ה דור 3
ע. הפקה
2012גול סטאר
ע. הפקה