אייל רוב

שחקן

2002שלח לי מלאך
עמית

בתפקיד עצמו

2010דיבור חדיש
פאנליסט