אייר שפיר

גיל:21  (נולדה ב-30/5/2000)
מפתחות:
אחים

מדבבת

2010מספרי המשימה
סוכנות שונות
2009משפחת דובינשטיין
דמויות שונות

קשר משפחתי