אילון בן יוסף

גיל:51  (נולד ב-25/10/1967)

בתפקיד עצמו

+2019כתוב משמיים
מנחה
2009מעבר לכתוב
מנחה
2007דברים טובים ב-7
גרפולוג
2007מומחים עם סגנון
גרפולוג
2004הכל כתוב
מנחה