איליה שלמייב

מפיק

2019יס מן
מפיק בפועל

תפקידים שונים

2018סדקים
ניהול הפקה