איליה שלמייב

מפיק

+2020יס מן
מפיק בפועל

תפקידים שונים

2018סדקים
ניהול הפקה