אילן שטורם

במאי

2005שרים סינטרה וחברים
במאי ההצגה