אימאן בסיוני

שחקנית

2014ערבים רוקדים
אשתו של נידאל