אירינה שולמן

שחקנית

2010עוד אני הולך
אחות
2009לחיות מחדש
פליטה
2004שלווה
שחקנית
1999הקרב על תל חי
דבורה דרכלר