איתמר ברק

במאי

2015אבוללה
בימוי אנימציה

תפקידים שונים

2019הרפתקה בשחקים
פיקוח אפקטים ויזואליים
2015אבוללה
אפקטים וויזואליים