איתמר קטן

מדבב

2009מדברים אנגלית עם נאדי
ילדים
2007שוקי הצייר
דמויות שונות
2005דרגון בול GT
אובו
2004דרגון בול Z
אוב