איתן בלום

תסריטאי

2010כבוד
1992אדי קינג

שחקן

2014נויורק
מלכה
2009לחיות מחדש
פרופסור
2005כתב פלילי
מבקר קולנוע
1992אדי קינג
אדי
1988המשורר
עמוס