איתן גולד

מפתחות:
שחקנים זרים

שחקן

2008חסר מנוחה
ספנסר

כללי

  • ארץ: קנדה