אלברט אסקולה

מפתחות:
גאים/גאות

שחקן

2018לצבי יש בעיה
בתפקיד עצמו

קשר משפחתי

כללי

  • אדריכל