אלברט אסקולה

מפתחות:
גאים/גאות

שחקן

2018לצבי יש בעיה
בתפקיד עצמו

בתפקיד עצמו

2019יס מן
משתתף

קשר משפחתי

כללי

  • אדריכל