אלברט גבאי

במאי

2017טלסינמה

מפיק

2017טלסינמה

עורך

2017טלסינמה

שחקן

1999שמש
מנחה טלוויזיה

תפקידים שונים

1988מלך הסלים
ע. עורך