אלה לי להב

בתפקיד עצמה

2020הכוכב הבא
עונה שביעית / מקום 2

מדבבת

2021נשמה
קוני