אלה קל

תפקידים שונים

2010אל תפיל את המיליון
ליהוק