אלה קסירר

עורכת

+2019The Voice ישראל

תפקידים שונים

2014אקס פקטור
ע. עריכה