אלומה שלום

מפתחות:
ניסן נתיב

שחקנית

1976משפחת צנעני
שמשונה צנעני
1974צ'רלי וחצי
עוזרת בית משפחת זוהר
1973אור מן ההפקר
רחל
1972סלומוניקו