אלון קירשנר

מפיק

2008לילה לא שקט

תפקידים שונים

2008הפוליגרף
ע. הפקה