אליאב גולדפריד

עורך

+2019גולסטאריות
עורך ראשי
+2019היחידה
עורך ראשי
+2019גול סטאר
2016חנוך דאום מחשב מסלול מחדש
2015בוליווד
עורך תוכן ADD

יוצר

+2019גולסטאריות
+2019היחידה
+2019גול סטאר