אליהוא בן און

גיל:66  (נולד ב-18/7/1954)

עורך

+2020הקשר הישראלי

בתפקיד עצמו

+2020הקשר הישראלי
מגיש
2016שירים ושערים