אלינור בשן

מפתחות:
אבא מפורסם

שחקנית

2002כנפיים
שרון
2000שמש
בלה

קשר משפחתי