אליעזר יונג

גיל:79 (נפטר ב-1/1/2008) (דלקת ריאות)
נולד ב:30/9/1928

כללי

  • עלה בגיל 21 מיוגוסלביה