אלישע שמואל

שחקן

2012זנזורי
נבחן
2010חסמב"ה דור 3
משולם