אלישע שפיגלמן

גיל:71 (נפטר ב-15/4/2016) (סרטן ריאות)
נולד ב:10/6/1944

בתפקיד עצמו

1994כלבוטק
מנחה

קשר משפחתי

השכלה

  • תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית