אלי מילמן

שחקן

1979מסיפורי השכונה
יוני
1978הילדים משכונת חיים
יוני

בתפקיד עצמו

1996שובו של השריף