אלי מצרי

בתפקיד עצמו

2016מאסטר שף
עונה 6 / מודח 4