אלכסנדרה סלנצ'ר

מפיקה

2006נוזהת אל פואד
2005שיעור חופשי
2003לחיי הערבה
2002אבאל'ה

תפקידים שונים

1995סבתא בישלה דייסה
ניהול הפקה