אלכס זילברג

שחקנית

2013מי מפחד מהזאב הרע
ילדה משחק מחבואים