אלעד אביטל

גיל:37  (נולד ב-23/4/1982)

בתפקיד עצמו

2014היפה והחנון
עונה 4 / (היה מודח 5 אך חזר לתוכנית) / זוכה