אלעד הספרי

מפיק

2009זרים

שחקן

2011מורעלים
זומבי