אלעד ים

גיל:25  (נולד ב-17/9/1995)

בתפקיד עצמו

2017המהדורה
מנחה